Prezentace předběžných výsledků měření

První výsledky měření jsme představili dne 4. 5. na poradě pracovníků obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina a Jihočeského kraje a o den později také pracovníkům obcí s rozšířenou působností Jihomoravského kraje.

Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb Centra dopravního výzkumu přiblížil přítomným motivaci řešitelského týmu, cíle projektu, kritéria výběru lokalit, vybraná města a obce, kde byla a budou realizována měření kvality ovzduší a odběry vzorků aerosolových částic. Představil také předběžné výsledky z některých měst a obcí.

Zajímají vás podrobnosti?
Najdete je v obou prezentacích.